รายงานการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

สถิติการรับสมัคร

 
หมายเหตุ สถานะ รอยืนยัน ผู้สมัครต้องเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคะแนน O-net / แนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และและคลิกปุ่ม ยืนยันการสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร